Skip to main content

Ve čtvrtek děti absolvovaly naučnou stezku s plněním úkolů, které se týkaly přírody. Poznávaly stromy, listy, květiny, zvířata, lesní plodiny, třídily odpad, naučily se písničku ,,Třídíme odpad “ , tvořily mandaly z přírodnin a závěrem si každá třída zasadila bylinku do nově připravených záhonů.

Navštívily také knihovnu s programem je Dni Země.