Skip to main content
Aktuality

ŠKOLNÉ 2024/2025

By 10. 7. 2024No Comments

POZOR!  Změna školného  

Po rozhodnutí zřizovatele činí měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 800,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

Úplatu je třeba uhradit nejlépe trvalým příkazem na účet MŠ Tyršova č. ú. 123-6485250207/0100

a to nejpozději do 20. dne v měsíci (např: v září na září…), do poznámek jméno dítěte a účel platby (školné).