Kulturní akce

V tomto školním roce budete finanční prostředky na akce posílat do 9. 9. 2022 na účet mateřské školy ve výši 1000 Kč (září 2022 – červen 2023). Čerpání těchto vašich finančních prostředků vedeme v účetnictví MŠ.

Číslo účtu MŠ: 123-6485250207/0100
Variabilní symbol: 320102
Do poznámky: jméno dítěte

Informace ke všem blížícím se akcím najdete v MŠ na nástěnce v šatně, na tomto webu – Aktuality a v aplikaci NašeMŠ.
Sledujte informace.