Skip to main content

Režim dne

Ranní scházení dětí od 6:15 do 7:15 je ve třídě Housenky. Ranní příchod je tolerován do 8:30hod. Přivádění doporučujeme do 8:00 hodin, aby se dítě v klidu zapojilo do hry a nasvačilo se.

Odchod dětí po obědě od 12:00 – 12:30 hod, odpoledne od 14:15 do 16:45 hod. (Dítě si po 15:30 vyzvednete ze třídy Housenky.)

POZOR! Nevpouštějte do MŠ Tyršova cizího člověka!

 


6.15- 9.45 Spontánní hravé a pohybové aktivity, řízená, skupinová a individuální výchovně vzdělávací činnost,  sebeobslužné činnosti, svačina.


8.00- 12.00  Povinné vzdělávání předškolních dětí.


9.45- 11.45 Hravé a pohybové aktivity při pobytu venku.


11.45- 12.30 Sebeobslužné činnosti, oběd, odchod dětí po obědě domů.


12.30- 14.00 Odpočinek, sebeobslužné činnosti, vzdělávací činnost pro nespící děti.


14.00- 16.45 Svačina, rozcházení dětí, volné hry. Scházení a rozcházení dětí.