Skip to main content

Projekty

Technické školky

Projekt Technické školky vznikl za spolupráce s Ing. L. Mihalovičem a Ing. M. Filipem a MAS Boskovice Plus v roce 2014.

 

 • Projekt Technické školky rozvíjí technické dovednosti a manuální zručnost dětí.
 • Úkolem bude naučit děti pracovat od nejjednoduššího (obkreslit, rýsovat podle pravítka, vymalovávat…) po složitější (práce s lupenkovou pilkou, šroubovákem, vrtačkou, ponkem…)
 • Vypracovat se od představy, přes nákres až po vyrobené nákladní autíčko ze dřeva.

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich

 • technické myšlení
 • tvořivost
 • manuální zručnost
 • verbální schopnosti

„Chceme vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí“

Všestranná pohybová příprava dětí

Prezentace „Školka v pohybu“

 • Hodina vedena odborným trenérem všestranného pohybu
 • Dopolední zájmová činnost
 • Prostředí mateřské školy, tělocvična
 • Pohybové aktivity vždy zaměřeny na atletiku, gymnastiku a  míčové hry
 • Zábava a prožitek
 • Skupinový i individuální přístup
 • financování z podpory města
 • 1 lektor na skupinu maximálně 12 dětí,
 • Návaznost na cíle a výstupy RVP PV