Projekty

Technické školky

Projekt Technické školky vznikl za spolupráce s Ing. L. Mihalovičem a Ing. M. Filipem a MAS Boskovice Plus v roce 2014.

 

  • Projekt Technické školky rozvíjí technické dovednosti a manuální zručnost dětí.
  • Úkolem bude naučit děti pracovat od nejjednoduššího (obkreslit, rýsovat podle pravítka, vymalovávat…) po složitější (práce s lupenkovou pilkou, šroubovákem, vrtačkou, ponkem…)
  • Vypracovat se od představy, přes nákres až po vyrobené nákladní autíčko ze dřeva.

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich

  • technické myšlení
  • tvořivost
  • manuální zručnost
  • verbální schopnosti

„Chceme vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí“