Skip to main content

Pitný režim

Nápoje v rámci přesnídávky, oběda a svačiny jsou připravovány kuchařkami ve školní výdejně.

V průběhu celého dne je dětem k dispozici kohoutková voda v nádobách s výpustným kohoutkem.

Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Každé dítě má svůj kelímek opatřený značkou. Kelímky kuchařky průběžně myjí. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů – děti např. pijí vždy před a po pobytu venku, v teplých dnech při pobytu na školní zahradě a na hřišti v areálu fotbalového stadionu jsou dětem k dispozici vlastní kelímky opatřené značkou.