Školka v pohybu

Jsme rádi, že za podpory města Vám můžeme představit náš nový projekt:

„SPORTOVÁNÍ NÁS BAVÍ“

s mottem naší školy „Dokážu to“

Na naší škole bude od nového školního roku, při běžném režimu a plnění všech vzdělávacích činností, probíhat nabídka sportovních aktivit pro děti za podpory školního trenéra. V náplni práce trenéra bude všestranná pohybová průprava dětí, rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, správného držení těla a pozitivního vztahu ke sportu.

Cílem je zajistit zdravý vývoj, pohodu dětí a tím zvyšovat jejich fyzické a psychické zdraví. Děti si budou moci vybrat ze spousty pro ně připravených aktivit, které jim pomohou zvolit si koníčky při přechodu do ZŠ.

Nabízené aktivity budou probíhat v tělocvičně školy i venku na hřišti.

Dopolední nabídka pro děti:

Atletika – herní cvičení zaměřené na hody, skoky, běhy

Gymnastika – koordinační, rovnovážná a zpevňovací cvičení, aerobik, jóga

Míčové hry – mini fotbal, mini florbal, mini tenis, mini házená

Program bude v jednotlivých třídách probíhat dopoledne ve 45 minutových blocích s ohledem na zájem dětí tak, aby se děti rozvíjely dle svých možností a schopností. Veškeré aktivity budou zcela přiměřené předškolnímu věku dětí.

Školka bude od září nabízet i doprovodný programaktivity hrazené ze zdrojů rodičů:

Kurz plavání pro všechny děti MŠ – možnost plavání celý rok
Lyžařský kurz v Olešnici
Výuka bruslení od 5 let věku
Zimní škola v přírodě s výukou lyžování
 Taneční kroužek
 Sportík

Na projektu se významnou měrou podíleli radní Petr Stria, starosta Mgr. Petr Novotný a ředitelka mateřské školy Luďka Mašková.

Prezentace „Školka v pohybu“