Skip to main content
Aktuality

Zápis nových dětí

By 27. 4. 2023No Comments

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ

 

 k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Tyršova

Termín: 16. 05. 2023

od 8:00 hod do 15:30 hod

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) předloží zákonný zástupce:

  • občanský průkaz
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení z MěÚ)
  • originál rodného listu dítěte
  • vyplněný tiskopis Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tyršova v Letovicích
  • podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách MŠ Tyršova  www.ms-tyrova.cz nebo k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 24. 04. 2023 do 28. 04. 2023.

Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

Případné dotazy k přijímacímu řízení zasílejte:

na emailovou adresu MŠ info@ms-tyrsova.cz

nebo je získáte na telefonním čísle 734 707 117.

Luďka Mašková ředitelka MŠ